Aanmelding cursus

Aanmelding cursus

 • Cursist 1

 • Cursist 2

 • Cursist 3

 • Cursist 4

 • Cursusvoorwaarden Convenient De cursusvoorwaarden Convenient hebben betrekking op de cursussen, trainingen en workshops voor de producten: - Intramed - KraamZorgCompleet
  1. 1. Aanmelding voor een cursus Aanmelding voor een cursus kan zowel telefonisch als schriftelijk (ook email) geschieden. Cursusdata worden vooraf vastgesteld en bekendgemaakt.
  2. 2. Inschrijving en bevestiging De cursist(e) verbindt zich bij de inschrijving voor de gehele cursus en het totale cursusgeld. De gegevens zijn vermeld op de cursusbevestiging en/of op de factuur.
  3. 3. Cursusgeld Het verschuldigde cursusgeld dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus bij Convenient te zijn ontvangen. (Eventueel per kas of eenmalige machtiging of op vertoon van bankafschrift vóór aanvang van de cursus). De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het verschuldigde cursusgeld hebben voldaan.
  4. 4. Annulering Cursussen waarvoor u zich heeft aangemeld en door Convenient schriftelijk door een factuur of cursusbevestiging zijn bevestigd, kunnen tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd, zonder dat cursusgeld is verschuldigd. Bij annulering, ongeacht de reden, binnen twee weken voor aanvang van de cursus is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering, ongeacht de reden, binnen één week voor aanvang van de cursus is 100% van het totale cursusgeld verschuldigd.
  5. 5. Cursus- en oefenmateriaal Het cursusmateriaal wordt tijdens de cursus verstrekt en wordt eigendom van de cursist. Het oefenmateriaal wordt tijdens de cursus uitgereikt. Dit materiaal blijft eigendom van Convenient.
  6. 6. Voorbehoud Convenient behoudt zich het recht voor cursusdata/-plaatsen te verschuiven respectievelijk te annuleren. Indien de cursist(e) van de nieuwe data/plaatsen geen gebruik kan maken, zal restitutie van het cursusgeld van de resterende lessen plaatsvinden.
  7. 7. Klachten Bij eventuele klachten met betrekking tot de cursus dient men zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot de directie van Convenient.
  8. 8. Gebruik inschrijvingsgegevens De bij de inschrijving verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor de adressering van vragenlijst voor de evaluatie van de door de cursist gevolgde cursussen.
  9. 9. Voorkennis De cursist dient bij aanvang van de cursus te voldoen aan de bij de cursus vermelde voorkennis
 • (Tarieven 2017)
  Opleiding van 1 dag (7 uur, incl. lunch): €360,-.
 

Validatie