Aanvraag Managementdashboard

  1. 1. KraamZorgCompleet verleent een gratis softwarelicentie voor de komende maand. De juiste geldigheidsperiode wordt vermeld in de ‘Welkomsbrief’.
  2. 2. Het managementdashboard is alleen te gebruiken in combinatie met KraamZorgCompleet.
  3. 3. Indien wordt besloten gedurende de eerste maand niet met het managementdashboard door te gaan, dien je dit kenbaar te maken via een e-mail aan info@kraamzorgcompleet.nl, onder vermelding van uw debiteurnummer en de reden van opzegging.
  4. 4. Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar.
  5. 5. Door dit aanvraagformulier te versturen verklaar je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Gebruiksovereenkomst voor KraamZorgCompleet, inclusief alle daarbij behorende bijlagen: A: Aanvraagformulier (dit document), B: KraamZorgCompleet SLA, C: Bewerkersovereenkomst. D. Documenten/Specificaties. Deze kun je nalezen op de pagina voorwaarden. Indien je dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeer je persoonlijk tot vertegenwoordiging bevoegd te zijn.
  6. De kosten voor het managementdashboard zijn €500,- per jaar (ongeacht welke categorie). Voor het managementdashboard betaalt u géén aanschafkosten.
 

Validatie