Aanvraag KraamZorgCompleet Categorie 2

    1. 1. Een licentie voor het programma KraamZorgCompleet wordt je éénmalig gratis verleend voor de komende drie maanden. De gratis proefperiode gaat meteen in na ontvangst van dit aanvraagformulier. De juiste geldigheidsdatum krijg je toegestuurd.
    2. 2. Indien wordt besloten gedurende de eerste drie maanden niet met het programma door te gaan, dien je dit kenbaar te maken via een e-mail aan info@kraamzorgcompleet.nl, onder vermelding van je debiteurnummer en de reden van opzegging.
    3. 3. De overeenkomst loopt tot het einde van het jaar volgend op dit jaar en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd.
    4. 4. Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar.
    5. 5. Door dit aanvraagformulier te versturen verklaar je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Gebruiksovereenkomst voor KraamZorgCompleet, inclusief alle daarbij behorende bijlagen: A: Aanvraagformulier (dit document), B: KraamZorgCompleet SLA, C: Bewerkersovereenkomst. D. Documenten/Specificaties. Deze kun je nalezen op de pagina voorwaarden. Indien je dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeer je persoonlijk tot vertegenwoordiging bevoegd te zijn.
 

Verificatie