Functionaliteiten

Het is onmogelijk om een opsomming te geven van alle functionaliteiten in KraamZorgCompleet.
Hieronder vindt je daarom een aantal van de belangrijkste:

Algemeen

Registratie van o.a. personeel, verloskundigen, zorginstanties, verzekeraars (inclusief polissen en tarieven), producten, uren (onderverdeeld in de verschillende uur-soorten), opleidingen en nog veel meer.

Personeel & Planning

 • De registratie van zorguren besteedt door kraamverzorgenden per cliënt, dag of werknemer. Zowel voor de eigen organisatie als collega instellingen.
 • De registratie van niet-zorguren, zoals wachttijd, vakantie, administratie, cursus, e.d.
 • Onkostenvergoedingen en onregelmatigheidstoeslag berekening en uitbetaling.
 • Bepalen van (toekomstige) personeelsbehoefte.
 • Plannen van werkzaamheden (zoals vergaderingen, intakegesprekken en zorguren).
 • Het maken van urenstaten.
 • Het maken van overzichten voor de salarisverwerking.

Autorisatie

De registratie van gebruikers en gebruikersgroepen, waarbij je gebruikersgroepen kunt autoriseren voor het toevoegen, wijzigen, verwijderen of alleen lezen van bepaalde gegevens. Om het gemakkelijk te maken zijn bepaalde rollen al gedefinieerd en hangen daar de logische gebruikersrechten aan. Denk o.a. aan rollen als kraamverzorgenden, planner, accountant en directie.

Client, zwangerschap en bevalling

 • Registratie van de gegevens rondom de cliënt, zwangerschap, bevalling, partner en kinderen.
 • Registratie van uren, verbruikte producten en vaste kosten (bijvoorbeeld inschrijfkosten) met betrekking tot de cliënt.
 • Het bepalen van benodigde zorguren op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).
 • Gebruik van brieven, e-mail en zorgmail. Direct vanuit KraamZorgCompleet aan te maken en te versturen.
 • Documentbeheer; ook externe documenten kunnen worden opgeslagen bij de betreffende cliënt, medewerker of instelling.
 • Registratie van verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s).
 • Registratie van zorgplan/zorgpaden.

Financieel

 • Geautomatiseerd aanmaken van declaraties, facturen en herinneringen met betrekking tot cliënten, zorgverzekeraars en collega instellingen.
 • Beveiligd online declareren via VeCoZo volgens de Vektis standaard.
 • Verwerken retourinformatie van zorgverzekeraars volgens de Vektis-standaard.
 • Inlezen van bankbestanden of het handmatig invoeren van betalingen.
 • Het flexibel bewaken van het betalingsgedrag van debiteuren (aanmanen).
 • De registratie van inkoopfacturen (crediteuren).
 • Een volledige boekhouding in de vorm van een grootboek, dagboeken en activa-administratie.
 • Het opstellen van jaarrekeningen (balans, verlies- en winstrekening).

Managementinformatie

 • Het bieden van inzicht in de financiële situatie.
 • Het bieden van inzicht in de personele situatie (bijvoorbeeld plus/min uren en productiviteit).
 • Het leggen van allerlei dwarsverbanden tussen verschillende gegevens m.b.v. dynamische statistische functies.
 • Optioneel: Managementdashboard.

Rapportage

KraamZorgCompleet voorziet in een enorm aanbod verschillende rapporten, zoals;

 • Cliëntkaart (met alle noodzakelijke overdrachtsgegevens)
 • Lijst met nog uit te voeren intakes / uitgevoerde intakes
 • Lijst met gefactureerde zorgen / niet gefactureerde zorgen
 • Verschillende boekhoudkundige rapportages
 • Medewerker specificatie (te gebruiken in de loonadministratie)
 • Overzicht van uren per type (zorg, verlof, ziekte, opleiding, wachtdienst e.d.)
 • Verlofkaarten / Verlofoverzicht
 • en veel meer…

Import/export

 • Gegevens vanuit KraamZorgCompleet exporteren naar bijvoorbeeld CSV-bestand of Excel.
 • Exporteren van gegevens kan via voorgedefinieerde exportontwerpen.
 • Importeren van gegevens zoals de gegevens van een online inschrijfformulier.

Controles uitvoeren

 • Het uitvoeren van een Controle op Verzekeringsrecht (COV).
 • Het ophalen en/of verifiëren van het Burger Service Nummer (BSN).
 • Het controleren van de geldigheid van een identiteitsbewijs (WID controle).

 

KraamZorgCompleet Portaal

Het KraamZorgCompleet Portaal is een online aanvulling op KraamZorgCompleet en
met name bedoeld voor de kraamverzorgenden. Via dit portaal worden gegevens (aan het bed)
geregistreerd welke voor een deel op een later moment in KraamZorgCompleet verder zullen
worden verwerkt. Bijvoorbeeld tot een declaratie naar de zorgverzekeraars.