topframe

Kwaliteit

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van het ontwikkelproces en de softwarepakketten is geborgd door verschillende certificeringen.


Het BSN Zorg Keurmerk toont aan dat een zorginformatiesysteem op een juiste en gebruiksvriendelijke wijze het vaststellen van het BSN en van de identiteit bij de patiënt ondersteunt met behulp van de BSN-diensten van de SBV-Z.

 
ISO 9001 is 's werelds meest bekende kwaliteitssysteem. Het helpt organisaties 
bij het welslagen van de onderneming dankzij verbeterde klanttevredenheid, beter
gemotiveerd personeel en continue verbetering.
Bij Convenient staan service en tevreden klanten voorop. Daarom werken wij volgens de kwaliteitsprincipes van ISO 9001. Wij zijn er trots op dat onze inspanningen middels certificering door BSI zijn erkend.
      ISO 9001

 
topframe