topframe

Prijzen / aanvragen

Prijzen
Voor KraamZorgCompleet software betaalt u éénmalig een bedrag voor de gebruikslicentie. Verder betaalt u jaarlijks een bedrag voor onderhoud van de programmatuur en ondersteuning door de helpdesk. In de éénmalige aanschafkosten voor de gebruikslicentie zijn de opleidingskosten voor twee medewerkers opgenomen. Voor het opleiden van meerdere medewerkers kunt u contact met ons opnemen.


Facturering jaarlijks vooraf en afrekening (te weinig of te veel opgegeven kramen) achteraf.
Eenmalige aanschafkosten zijn voor gebruikersrecht software + implementatiecursus
De jaarlijkse servicebijdrage is voor onderhoud van de software en ondersteuning door de helpdesk.
   Iedere categorie betaalt het basistarief, dit is inclusief de kosten voor de eerste 100 kramen.


Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gelden t/m 31 december 2017.

Categorie

Kramen per jaar 

Eenmalige aanschaf

Jaarlijkse servicebijdrage

1

 0 t/m 100

€ 950,-

basistarief € 395,- (incl. eerste 100 kramen)

2

101 t/m 500

€ 1570,-

basistarief € 395,- + € 3,85 per kraam

3

501 t/m 2000

€ 2640,-

basistarief € 395,- + € 3,75 per kraam

4

 2001 t/m 4000

 € 3700,-

basistarief € 395,- + € 3,45 per kraam

 5

> 4000

€ 4100,- 

basistarief € 395,- + € 3,15 per kraam

   

 

Een volledig ingevuld en ondertekend formulier kunt u retour sturen naar ons antwoordnummer (staat op het formulier) of per fax naar 0182 - 621 199. Zodra wij uw gegevens binnen hebben nemen wij telefonisch contact met u op.
U kunt hier de Algemene voorwaarden lezen


Voorwaarden:

KraamZorgCompleet verleent een gratis softwarelicentie voor drie maanden. Binnen deze drie maanden heeft u direct recht op alle ondersteuning door het Service Centrum (helpdesk iedere werkdag tijdens kantooruren bereikbaar).

Indien in de loop van deze periode wordt besloten niet met de beschikbaar gestelde software door te gaan, zal ondergetekende de programmatuur voor het einde van deze periode aan KraamZorgCompleet terugzenden/kenbaar maken.

Ter voorbereiding op een mogelijke definitieve overeenkomst wordt in de 2e maand van de proefperiode de ‘Gebruikersovereenkomst KraamZorgCompleet software’ toegezonden.

Na retourontvangst door KraamZorgCompleet van de volledig ingevulde ‘Gebruikers-overeenkomst’ gaat de overeenkomst officieel in. Ondergetekende gaat akkoord met onze Prijzen en ‘Algemene voorwaarden’ zoals deze vermeld staan op onze website.


MANAGEMENTDASHBOARD
Het managementdashboard is een aanvullende module op KraamZorgCompleet. U heeft hiermee een unieke tool in handen welke voor u inzichtelijk maakt wat er speelt binnen uw organisatie en stelt u daarmee in staat te monitoren en tijdig bij te sturen.

Voor het managementdashboard betaalt u géén aansluitkosten
Excl. btw (incl. btw)
 
Kosten per jaar
€ 500,00 (€ 605,00)

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor het aanvraagformulier (gratis licentie voor één maand).


WERKEN MET EEN SERVER
Voor het werken met een server heeft u een server-client versie van Actian (de databasemanager van KraamZorgCompleet) nodig. Klik hier voor meer informatie en de prijzen.


KRAAMZORGCOMPLEET ONLINE
Prijzen 2017

Eenmalige aansluitkosten
(deze kosten komen bij de servicebijdrage van KZC)
Excl. btw (incl. btw)
 
Instelling (incl 1 administratie)

€ 206,61 (€ 250,00)
Per account € 76,86 (€ 93,00)
Een account is te vergelijken met een "gelijktijdige medewerker". Het gaat er daarbij niet om hoeveel medewerkers u in dienst hebt, maar hoeveel medewerkers er tegelijkertijd moeten kunnen werken in KraamZorgCompleet OnLine.

Per extra administratie € 76,86 (€ 93,00)

Token, per stuk

 € 100,00 (€ 121,00)

 
Maximale aansluitkosten inclusief alle accounts en administraties € 809,92 (€ 980,00)
 

Periodieke kosten per maand
Deze kosten komen bij de servicebijdrage van KraamzorgCompleet.

We gaan altijd uit van een Basic account dat u desgewenst kunt upgraden naar Dynamisch of Platina

Basic account per maand € 24,79 (€ 30,00)


Dynamisch

+ € 1,65 (€ 2,00)Platina account per maand + € 8,26 (€ 10,00)


Heeft u interesse in KraamZorgCompleet Online en wilt u meer informatie klik dan hier of neem contact op met onze afdeling Verkoop & Administratie op telefoonnummer: 0182 - 621 150. Zij helpen u graag verder.

topframe