topframe

Functionaliteiten

Het is onmogelijk om een opsomming te geven van alle functionaliteiten in KraamZorgComleet, daarom vindt u hieronder een aantal van de belangrijkste:

Algemeen:
 De registratie van gebruikers en gebruikersgroepen, waarbij u gebruikersgroepen kunt autoriseren  
   voor het toevoegen, wijzigen, verwijderen of alleen lezen van bepaalde gegevens
De registratie van o.a. uw organisatie, personeelsleden (w.o. kraamverzorgers), verloskundigen,
   zorginstanties, verzekeringen, verzekeraars en producten

Personeel & Planning:
De registratie van zorguren besteedt door kraamverzorgers per cliënt, dag of werknemer, zowel voor
   de eigen organisatie als collega instellingen
De registratie van niet-zorguren, zoals wachttijd, vakantie, administratie, cursus, e.d.
Het plannen van toekomstige personeelsbehoefte
Het plannen van toekomstige werkzaamheden (b.v. intakegesprekken en zorguren)
Het maken van urenstaten
Het maken van overzichten voor de salarisverwerking

Bevallingen:
De registratie van vele gegevens rondom cliënten, bevallingen en kinderen
De registratie van verbruikte producten en vaste kosten (bijvoorbeeld inschrijfkosten) met
   betrekking tot cliënten
Het bepalen van benodigde zorguren op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Financieel:
Het automatisch vervaardigen van facturen (zowel voor als na de bevalling) en herinneringen met
   betrekking tot cliënten, zorgverzekeraars en collega instellingen
Beveiligd online declareren via VeCoZo volgens de Vektis standaard
Het boeken van (deel-)betalingen en verwerken van incassobestanden
Het flexibel bewaken van het betalingsgedrag van debiteuren (aanmanen)
Het inlezen van bankbestanden
De registratie van inkoopfacturen (crediteuren)
Automatisch laten aanmaken van inkoopfacturen van de door externe medewerkers geleverde
   kraamzorg (door bijvoorbeeld een ZZP'er of een medewerker van een collega kraambureau)
Een volledige boekhouding in de vorm van een grootboek en dagboeken en activa-administratie
Het opstellen van jaarrekeningen (balans, verlies- en winstrekening).

Management en informatie:
Het bieden van inzicht in de financiële situatie.
Het bieden van inzicht in de personele situatie (bijvoorbeeld plus/min uren en productiviteit)
Het leggen van allerlei dwarsverbanden tussen verschillende gegevens m.b.v. dynamische statistische
   functies.

Import/export:
Het importeren en exporteren van gegevens van/naar externe bestanden.
Transport mogelijkheid van rapportages naar Word en Excel.
Elektronisch declareren bij zorgverzekeraars volgens de Vektis-standaard.
Verwerken retourinformatie van zorgverzekeraars volgens de Vektis-standaard.
Controleren van verzekeringsrecht van cliënten.

COV en BSN:
Het uitvoeren van een Controle op Verzekeringsrecht (COV)
Het ophalen of verifiëren van Het Burger Service Nummer (BSN)
Het controleren van de geldigheid van een identiteitsbewijs (WID controle)

topframe