topframe

KraamZorgCompleet

Waarom zou u kiezen voor KraamZorgCompleet?

Het programma is gebruiksvriendelijk opgezet, waardoor ook medewerkers die minder ervaring hebben met automatisering toch met het pakket overweg kunnen. Binnen het programma kunt u meerdere schermen tegelijkertijd openen waardoor de gebruiker de processen eenvoudig kan beheren en beheersen.

Door de jarenlange ervaring van onze programmeurs en onze eigen technische ontwikkel omgeving zijn wij in staat software van zeer hoge kwaliteit te maken. Fouten komen niet veel voor en kunnen snel worden gecorrigeerd.

De registratie van alle informatie over personeel, cliënten, kramen, zakelijke contacten en financiën, waardoor al uw informatie op één plek is vastgelegd en onderhouden kan worden. KraamZorgCompleet biedt de volledigheid die gevraagd wordt door een kraamzorginstelling. De kwaliteit van uw gegevens zal daardoor toenemen. Het is eenvoudig om aan de informatiebehoefte van uw interne organisatie en externe relaties te voldoen.

De manager krijgt door de uitgebreide managementinformatie beter inzicht in allerlei bedrijfsprocessen, waardoor de taken worden vereenvoudigd. Uw beslissingen worden beter ondersteund en kunnen verantwoord worden genomen. Het komt de financiële stabiliteit van uw organisatie ten goede, aangezien kosten en opbrengsten ten alle tijden inzichtelijk zijn.

Het systeem zal voor managers en administratief personeel tijdwinst opleveren, waardoor zij zich meer kunnen toeleggen op taken die direct te maken hebben met de zorgverlening. Hierdoor zal uw niveau van dienstverlening toenemen.

U bent beter voorbereid op de toekomst, aangezien elektronische uitwisseling van gegevens met externe partijen de komende jaren snel zal toenemen. Denk hierbij aan collega kraambureau's, bereikbaarheidsdiensten, zorgcentrales, verloskundigen en zorgmakelaars. Maar de meeste ontwikkelingen zullen bij zorgverzekeraars gaan plaatsvinden, waarbij er steeds meer verplichte werkwijzen worden opgelegd. Wij houden deze ontwikkelingen voor u in de gaten en verwerken dat in onze programmatuur.

KraamZorgCompleet probeert de kosten voor kraamzorginstellingen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken en is daarmee voor zowel grote als kleine instellingen betaalbaar. Ons prijsmodel is zo ingericht dat u betaald per gefactureerde kraam.

Het gevolg van bovenstaande zal zijn dat de tevredenheid over uw organisatie bij cliënten, medewerkers en zakenrelaties zal toenemen. En dus ook bij u.

 

topframe