09-04-2020 Aangepaste tarieven instellen m.b.t. kraamzorg in de Corona periode

Beste gebruiker,

Tijdens de Corona periode kunnen de éérste 24 uur kraamzorg tegen een hoger tarief vergoed worden door de verzekeraar. Dit zal betekenen dat de reguliere prestatiecode 196201 dan 2 tarieven gaat krijgen. Een hoger tarief voor de éérste 24 uur en daarna het reguliere tarief.

Hier kun je lezen hoe je dit in KraamZorgCompleet kunt instellen.

Let op!!
Er zijn verzekeraars die op één dag twee dezelfde prestatiecodes afwijzen. Overleg daarom vooraf met de verzekeraar of je op deze manier kunt declareren.

Met vriendelijke groet,

Team KraamZorgCompleet