Aanvraag
KraamZorgCompleet Portaal

 
    1. 1. KraamZorgCompleet verleent een gratis softwarelicentie voor de komende maand.
    2. 2. Indien wordt besloten gedurende de eerste maand niet met het KZC Portaal door te gaan, dien je dit kenbaar te maken via een e-mail aan info@kraamzorgcompleet.nl, onder vermelding van uw debiteurnummer en de reden van opzegging.
    3. 3. Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar.
    4. 4. Door dit aanvraagformulier te versturen verklaar je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de Gebruiksovereenkomst voor KraamZorgCompleet, inclusief alle daarbij behorende bijlagen: A: Aanvraagformulier (dit document), B: KraamZorgCompleet SLA, C: Bewerkersovereenkomst. D. Documenten/Specificaties. Deze kun je nalezen op de pagina voorwaarden. Indien je dit aanvraagformulier invult namens een rechtspersoon garandeer je persoonlijk tot vertegenwoordiging bevoegd te zijn.
    5. Kosten per kraamverzorgende/per maand € 5,00 * kosten zijn exclusief btw
 

Verificatie