Informatiebeveiliging

We vinden het belangrijk dat al je gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt. Daarom hebben we ons managementsysteem voor informatiebeveiliging eind 2015 laten toetsen volgens de ISO 27001 en NEN 7510 normen. Als je met KraamZorgCompleet of KraamZorgCompleet OnLine werkt, kun je er dus op vertrouwen dat de informatiebeveiliging goed geregeld is.

Wat betekenen ISO 27001 en NEN 7510

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker nu we meer digitaal gaan werken. Met name in de zorgsector waarbij het van groot belang is dat gegevens van cliënten niet zomaar ‘op straat komen te liggen’.

Daarom hebben wij eind 2015 het BSI gevraagd om ons managementsysteem te toetsen volgens de ISO 27001 én NEN 7510 normen. ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging en NEN 7510 richt zich specifiek op informatiebeveiliging in de gezondheidszorg.

Door te voldoen aan beide normen kunnen wij (en daarmee jij ook) waarborgen dat alle financiële en vertrouwelijke gegevens goed beveiligd zijn en de kans op onwettig of onbevoegde toegang tot een absoluut minimum beperkt is. Met behulp van de NEN 7510 certificering hebben we het BSI gevraagd onze informatiebeveiliging ook specifiek te toetsen op het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie.

Beter beveiligd kan bijna niet

Juist omdat wij informatiebeveiliging zo belangrijk vinden hebben wij het BSI gevraagd ons op beide normeringen te toetsen. Hiermee doen wij meer dan wettelijk noodzakelijk, want alleen voldoen aan NEN 7510 is voldoende. Maar door onszelf strengere eisen op te leggen, doen wij er alles aan om te waarborgen dat je onbezorgd kunt werken met KraamZorgCompleet.

Ons managementsysteem stelt ons nu bijvoorbeeld in staat om risico’s op het gebied van informatiebeveiliging in kaart te brengen en tijdig maatregelen te nemen om deze risico’s te verkleinen. Daarnaast kunnen we ook monitoren of de beveiliging goed functioneert en incidenten als datalekken snel signaleren en direct actie ondernemen.