Managementdashboard

Duidelijke en overzichtelijke management informatie betreffende jouw organisatie. Zou je daar niet graag op ieder moment van de dag over willen kunnen beschikken? Dat is nu mogelijk! Met het managementdashboard van KraamZorgCompleet beschik je over een unieke tool in jouw kraamzorgorganisatie.

Wat is het managementdashboard?

Het managementdashboard maakt voor jou inzichtelijk wat er in jouw organisatie speelt. Het stelt je daarmee in staat te monitoren en tijdig bij te sturen. Hieronder kun je meer lezen over de inhoud van het dashboard. Klik hier voor het bekijken van een filmpje.

Het managementdashboard is een aparte module van KraamZorgCompleet welke gebruik maakt van de geregistreerde gegevens in KraamZorgCompleet. Zo zijn de getoonde gegevens in het dashboard altijd up-to-date.  Geen extra invoerwerk, één druk op de knop is voldoende.

Inhoud managementdashboard

Getoonde gegevens


Populatie:
Wie zijn mijn cliënten? Inzicht in leeftijd, waar zijn mijn cliënten verzekerd en wie heeft ze doorverwezen naar mijn organisatie.


Verzorgingsgebied:
Een visueel overzicht van jouw verzorgingsgebied(en).


Instroom:
Inschrijvingen (nieuwe en bestaande cliënten).
Een overzicht van de verwachte kramen, uren en de gewenste bevallingslocatie.


Zorg:
Intakes (aantal, type en wel of niet tijdig uitgevoerd).
Geleverde zorg (aantal, verdeling zorgen <= 24 uur en >24 uur, uursoorten en geboortelocatie).


Voeding:
Borstvoeding (% geslaagd, % deels geslaagd, kunstvoeding) met overzicht eerste en laatste zorgdag.


Medewerkers:
Beschikbare medewerkers (intern en extern).
Beschikbare uren, ingezette uren en verloonde/uitbetaalde uren.
% ingezette ZZP’ers per verzekeraar (inclusief verdeling uursoorten).


Per medewerker:
Uren verdeling, % geslaagde/deels geslaagde borstvoeding, geleverde/geïndiceerde uren, intakes (type en tijdigheid).


Omzet:
Omzet totaal, omzet verdeling (verzekeraars, cliënt, zorgmakelaars en instellingen), gefactureerd per zorg.

Algemeen

Bediening:
Eenvoudig op te starten vanuit KraamZorgCompleet en ook de bediening van het dashboard zelf is heel eenvoudig.
Filtermogelijkheden:
Periode, vestiging, teams en binnen een gefilterde periode kun je de weergave aanpassen naar per maand, per kwartaal of per jaar.
Uitleg:
Op elke pagina zit een ‘uitleg button’ waaronder precies staat beschreven wat je ziet en hoe de gegevens zijn opgebouwd.
Bewaren:
Gegevens/grafieken zijn te printen of te downloaden in verschillende formaten.

Zie voor aanvragen en kosten de pagina Prijzen / Aanvragen.