Nieuwe versie KraamZorgCompleet

Nieuwe versie KraamZorgCompleet

Naast de nieuwe versie van het KraamZorgCompleet Portaal komt er binnenkort ook een nieuwe versie van KraamZorgCompleet, KraamZorgCompleet versie 4.4. In deze versie zijn een aantal zaken aangepast en/of toegevoegd die betrekking hebben op het nieuwe jaar.

In het kort de nieuwe punten:

  • De postcodelijst ‘Achterstandswijken 2019’ is toegevoegd.
  • De lijst met UZOVI-codes is geüpdatet, nieuwe codes zijn toegevoegd.
  • Het bedrag voor de Eigen bijdrage is aangepast van € 4,30 naar € 4,40 per uur.
  • Meetperiode Zichtbare Zorg over 2018 is toegevoegd.
  • In 2019 zal er tevens een nieuwe Zichtbare Zorg kwaliteitsindicator bij komen. Hierbij moet het percentage kraamverzorgenden dat geregistreerd staat bij het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) inzichtelijk zijn. Ter voorbereiding hierop hebben we het nu vast mogelijk gemaakt om bij de interne en externe medewerkers een begin- en einddatum van inschrijving vast te leggen. Dit naast het KCKZ nummer dat al te registeren was.

Zoals gebruikelijk zullen bij de release van versie 4.4 ook release notes gepubliceerd worden. Zijn er dan nog vragen, neem dan gerust contact op met ons service centrum via telefoonnummer 0182 621 123.